rumi-field

God fortsättning vackra stjärna. Julfunderingar.

Att kommunicera betyder ju inte nödvändigtvis att vi har kontakt. Eller det kanske vi har, men är kontakten djup och meningsfull. Respektfull och glädjande? Att kommunicera kan man göra på många olika sätt. Verbalt och icke verbalt. Men det garanterar inte på något sätt att vi har kontakt på det sätt vi tror att vi vill ha, med den eller dem vi kommunicerar med. Det är en bra början och vi kommunicerar ju mest hela tiden utan att tänka på vad vi förmedlar. Vad är kontakt? Att se en annan människa som den är, att veta att den andra vet att hen är sedd. Det kan vara en blick, en känsla, en förståelse, en icke verbal energi av olika känslor som väcks i kroppen.

Att ha kontakt innebär att släppa taget om sig själv en stund och fokusera på den andra. Inte ta över deras liv och åsikter. Och sen gå tillbaka till sig själv och dela sina upplevelser. Som medberoende och anorektisk, vilket är ett djupare problem där utseendefixering, mat och ätandet är ett symptom, visar på en stor brist på självkärlek och förmåga att ta hand om sig själv känslomässigt, andligt, fysiskt och emotionellt etc. Eller att ta emot det som stärker, stöttar och är kärleksfullt bla. Utan en äkta förmåga till kontakt och istället fokusera helt på en annan människa, leder till att man tappar bort sig själv och vem man är, så att man ibland tom manipulerar för att få kontakt. Det gäller pengar, yrke, relationer, vänner, kärlek bla. En bristande förmåga att knyta an till sig själv och andra. Olika typer av beroende är sätt att slippa känna smärtan i att inte ha själslig och andlig kontakt med varken sig själv, andra och universum. Vi behöver oss själva för att kunna ha djupa och meningsfulla relationer. Vi behöver kunna uttrycka vad vi behöver och veta hur vi tar tar emot och hur vi ger. Hur vill du att din kontakt med dig själv ska vara och den till andra ska se ut? Julkramar till dig