Självledarskap

Lyssna på din själ och led dig själv till framgång

Leder du dig själv eller följer du andra?

Lyssna på din själ och hitta syftet med ditt liv

Att leda dig själv är det viktigaste du kan göra för att kunna skapa ditt bästa liv. För att kunna säga ja till det du vill ha mer av i ditt liv och till det som fungerar. Ditt liv har livsyften som väntar på att förverkligas och då behöver du kunna veta att du kan vara din egen guide och ta dig själv dit du vill. För att kunna ta alla viktiga beslut och paradoxalt nog leva i tillit till att det du är här för att göra kommer att bli möjligt.

Om du känner att du inte har tillgång till din egen kraft utan är beroende av andra för att leva ett rikt liv, kan det hända att du har ett medberoende. Det kan man ha i olika grad och det betyder att du kanske lever genom andra, tar hand om andra, glömmer att ta hand om dig, eller är styrd av olika medvetna eller omedetna rädslor som styr. Och istället för att äga ditt eget liv, dina drömmar och intentioner, och inte ha egna visioner och att inte fullt ut ta ansvar för sitt eget liv, kanske du tappar kraft, livslust och kreativitet. 

När du gör det, har du sinnesro och leder dig själv och har mod att förändra det som inte leder dit du vill. Du är i kontakt med dig och är förbered att skapa det liv som du är här för att leva.

Det vill jag