Hitta din unika livskod

Din Livsspindel – din unika livskod

Det finns en anledning till att du är född. Du har har uppdrag att utföra och världen väntar på dig, din själ har uppdrag och du finns här i fysisk form en människa som kan skapa magi. När du gör din unika spindelkarta så uppgraderar du dig själv, du får tillgång till hela dig, dina kunskaper, dina erfarenheter och livssyften. Är du visionär, ledare, healer, changemaker, drömmare som känt att du inte passar in riktigt och vet att det finns mer än det som är. Drömmer du om att förändra världen och kunna påverka människors fulla potential? då har du kommit rätt. Du gör den bara en gång i livet och får tillgång till hela dig, dina drivkrafter och dina livsintentioner och livsprojekt.

Din livsspindel är din unika kod med dina drivkrafter, din själs livssyften kopplade till unika livsprojekt. Du använder din Livsspindel för att skapa ett samarbete och partnerskap mellan ditt ego och din själ och låter dem samarbeta som ett team för att förverkliga dig och dina livsprojekt. Det är det som är grunden till meningsfullhet och ditt bidrag till världen. 

Drivkrafterna – Ditt Ego

Drivkrafterna gör dig till den starkaste versionen av dig. De är katalysatorerna  som frigör essensen och låter intentionerna bli vår livsriktning och kompass. Drivkrafterna är det vi uppfattar som vårt ego och ofta dömer som något negativt, för att vi har lärt oss det. Istället ska vi bejaka vårt ego och låta våra drivkrafter arbeta för oss och världen, och därmed ge dem meningsfullhet och uppgifter som de är bästa på. Vi har inte fått ett ego för att vi ska ta bort det, trycka ner det eller förakta det. Vi ska fira att vi har ett fantastiskt ego som bara väntar på att för göra något meningsfullt. 

Själens syfte

Det intentioner är dina livsuppdrag och dina livsuppgifter, ditt högre syfte och har ofta inriktade på att hjälpa världen på något sätt. Det goda du vill bidra med, och det kan upplevas som otydligt. det vill säga att du ofta ”vet” vad du “känner” och vad du menar. Själen behöver egots drivkrafter för du ska bli hel, att vara en ljusbärare är en gåva, och för att du ska kunna vara det kraftfullt och meningsfullt så behöver du ha kontakt med ditt egos drivkrafter, själen har inga armar och ben.

Din essens 

Essensen är den energikällan som hela spindeln vilar på och är byggd runt. Dvs alla delar är grundade i essensen. Utifrån din essens hämtar du näring och energi så att du och din spindel kan växa till den bästa versionen av dig själv, det är då du kan känna dig som mest autentisk.

Dina unika livsprojekt

Dina livsprojekt manifesterar dina intentioner i fysisk form och i konkreta projekt. Livsprojekten reflekterar din fullkomlighet och dina fantastiska förmågor.
Livsspindels delar

Livspindeln består av fyra delar som är lika viktiga för att du ska känna dig hel och ha tillgång till alla dina dina delar. Du är mer än din fysiska kropp och när den har kontakt med din själ blir det lättare att hantera livet.

Behovstrappans paradigm

Maslows behovstrappa har hjälpt oss att förstå att vi har olika behov som behöver uppfyllas för att vi ska kunna ha ett tillfredställande och rikt liv. Lifespidersystem har en fortsättning som gör att det flir mer fullständigt och alla delar får finnas med och som grund finns behoven som är tillgodosedda.

Det nya ledarskapet

Det nya ledarskapet har flera delar och det är viktigt att även kunna undervisa och ge information, likväl som det är att leda och visa vägen som en mentor, och att hjälpa till att ta fram andras inneboende kraft och förmågor, erfarenheter och passion.