Hitta din

unika livskod

Bli den du är född till

 

 

Din Livsspindel – din unika livskod

Det finns en anledning till att du är född. Du har har uppdrag att utföra och världen väntar på dig, din själ har uppdrag och du finns här i fysisk form en människa som kan skapa magi. När du gör din unika spindelkarta så uppgraderar du dig själv, du får tillgång till hela dig, dina kunskaper, dina erfarenheter och livssyften. Är du visionär, ledare, healer, changemaker, drömmare som känt att du inte passar in riktigt och vet att det finns mer än det som är. Drömmer du om att förändra världen och kunna påverka människors fulla potential? då har du kommit rätt. Du gör den bara en gång i livet och får tillgång till hela dig, dina drivkrafter och dina livsintentioner och livsprojekt.

Din livsspindel är din unika kod med dina drivkrafter, din själs livssyften kopplade till unika livsprojekt. Du använder din Livsspindel för att skapa ett samarbete och partnerskap mellan ditt ego och din själ och låter dem samarbeta som ett team för att förverkliga dig och dina livsprojekt. Det är det som är grunden till meningsfullhet och ditt bidrag till världen. 

 

 

Drivkrafterna – Ditt Ego

Drivkrafterna gör dig till den starkaste versionen av dig. De är katalysatorerna  som frigör essensen och låter intentionerna bli vår livsriktning och kompass. Drivkrafterna är det vi uppfattar som vårt ego och ofta dömer som något negativt, för att vi har lärt oss det. Istället ska vi bejaka vårt ego och låta våra drivkrafter arbeta för oss och världen, och därmed ge dem meningsfullhet och uppgifter som de är bästa på. Vi har inte fått ett ego för att vi ska ta bort det, trycka ner det eller förakta det. Vi ska fira att vi har ett fantastiskt ego som bara väntar på att för göra något meningsfullt. 

Själens syfte

Det intentioner är dina livsuppdrag och dina livsuppgifter, ditt högre syfte och har ofta inriktade på att hjälpa världen på något sätt. Det goda du vill bidra med, och det kan upplevas som otydligt. det vill säga att du ofta ”vet” vad du “känner” och vad du menar. Själen behöver egots drivkrafter för du ska bli hel, att vara en ljusbärare är en gåva, och för att du ska kunna vara det kraftfullt och meningsfullt så behöver du ha kontakt med ditt egos drivkrafter, själen har inga armar och ben.

Din essens 

Essensen är den energikällan som hela spindeln vilar på och är byggd runt. Dvs alla delar är grundade i essensen. Utifrån din essens hämtar du näring och energi så att du och din spindel kan växa till den bästa versionen av dig själv, det är då du kan känna dig som mest autentisk.

Dina unika livsprojekt

Dina livsprojekt manifesterar dina intentioner i fysisk form och i konkreta projekt. Livsprojekten reflekterar din fullkomlighet och dina fantastiska förmågor.

Boka tid för en gratis discovery session för att se hur vi kan jobba ihop.