Hitta din

unika livskod

Bli den du är född till

Din Livsspindel – din unika livskod

Det finns en anledning till att du är född. Du har har uppgifter att utföra och världen väntar på dig, din själ har uppdrag och du finns här i fysisk form som människa för att skapa magi. När du gör din unika spindelkarta så uppgraderar du dig själv, du får tillgång till din unika livskod och hela dig, dina kunskaper, dina erfarenheter och livssyften. Är du visionär, ledare, healer, changemaker, drömmare som känt att du inte passar in riktigt och vet att det finns mer än det som är. Drömmer du om att förändra världen till det bättre och kunna påverka människors fulla potential? då har du kommit rätt. Du gör den bara en gång i livet.

 

Din livsspindel är din unika kod med dina drivkrafter, din själs livssyften kopplade till unika livsprojekt. Du använder din Livsspindel för att skapa ett samarbete och partnerskap mellan ditt ego och din själ och låter dem samarbeta som ett team för att förverkliga dig och dina livsprojekt. Det är det som är grunden till meningsfullhet och ditt bidrag till världen. 

 

 

Drivkrafterna – Ditt Ego

Drivkrafterna gör dig till den starkaste versionen av dig. De är katalysatorerna  som frigör essensen och låter intentionerna bli vår livsriktning och kompass. Drivkrafterna är det vi uppfattar som vårt ego och ofta dömer som något negativt, för att vi har lärt oss det. Istället ska vi bejaka vårt ego och låta våra drivkrafter arbeta för oss och världen, och därmed ge dem meningsfullhet och uppgifter som de är bäst på. Vi har inte fått ett ego för att vi ska ta bort det, trycka ner det eller förakta det. Vi ska fira att vi har ett fantastiskt ego som bara väntar på att för göra något meningsfullt. 

 
 
 
Själens syfte

Livsintentionerna är dina livsuppdrag och dina livsuppgifter, ditt högre syfte och är ofta inriktade på att hjälpa världen på något sätt. Det goda du vill bidra med, och ibland kan det upplevas som otydligt. det vill säga att du ofta ”vet” vad du “känner” och vad du menar. Själen behöver egots drivkrafter för du ska bli hel, att vara en ljusbärare är en gåva, och för att du ska kunna vara det kraftfullt och meningsfullt så behöver du ha kontakt med ditt egos drivkrafter, själen har inga armar och ben.

Din essens 

Essensen är den energikälla som hela spindeln vilar på och är byggd runt. Dvs alla delar är grundade i essensen. Utifrån din essens hämtar du näring och energi så att du och din spindel kan växa till den bästa versionen av dig själv, det är då du kan känna dig som mest autentisk.

Dina unika livsprojekt

Dina livsprojekt manifesterar dina intentioner i fysisk form i konkreta projekt. Livsprojekten reflekterar din fullkomlighet och dina fantastiska förmågor. 

Varför ska jag göra en spindel? Om du “vet” att det finns mer i livet och längtar efter en djupare mening, kommer du att veta att du har rätt, du kommer att få fram din unika livskod, du kommer att använda dina inre styrkor och drivkrafter och koppla ihop dem med din själs syften och det kommer att ge dig mening och livsenergi. Tillsammans kommer de att hjälpa dig att skapa och göra det möjligt att göra skillnad i världen. Du kommer att känna en djup tillfredsställelse och veta varför du blev född. 

Du ska inte göra en livsspindel om du är nöjd med att uppfylla andras drömmar, att följa strömmen och att anpassa dig till det som inte ger ditt liv mening. 

 

PRISER

Gör din livsspindel i VIP-grupp med 3-4 personer  14.500kr /person under 14 sessioner

Gör din livspindel individuellt med coach  16.900 under 12 sessioner

Du får stöd under hela tiden, förberedande material, certifikat mm

Boka tid för en gratis discovery session för att se hur vi kan jobba ihop.