Brist på självkärlek – Medberoende

Medberoende är ett stort samhällsproblem om vi tror att det är ett sätt att bry sig, att vara hjälpsam etc i så fall kan det vara så att du istället har brist på självkärlek. Då är det lätt att blanda ihop det med omsorg och styrka. Brist på självkärlek kan visa sig på väldigt många sätt. Hjälpsamhet, vänlighet, att vara ödmjuk, diplomat, eller oberoende. Oavsett om du är partner, kollega, förälder eller företagare så kan det visa sig på sätt som gör att du lever under din egentliga förmåga. Du kanske anpassar dig till situationer som inte är bra för dig, du kanske arbetar på ett jobb där din förmåga, kunskaper och kompetens inte utnyttjas, du kanske inte står upp för dig själv. Du kanske är företagare och inte tar betalt, du kanske inte litar på dina egna kunskaper eller din professionalitet och expertis. För att vi som lever i ett samhälle ska kunna verka ur vår bästa styrka och vår födslorättsliga kraft och förmåga. Måste vi ta fram det som fungerar och det som vi är bra på. Det som vi vill ha mer av i livet. När vi får sätta ord på det som vi bär inom oss som känns fel eller gör ont kan vi börja fokusera på det som vi vill ha och önskar. Medberoende är att vara beroende av andra människor, att inte vara i sin egen kraft. Ett beroende som skapar svaghet, konflikter och rädslor. Att leva ur ett antagande ur brist och rädslor leder till medberoende och tillitsbrist. Medberoende är som jag ser det en brist på självkärlek som är grundad i vår barndom och visar sig oftast i liknande mönster som vuxna. Styrkan att vara två är ett sätt att dela om det som händer i dig. Ett sätt att börja komma hem till dig själv är att lyssna på den kloka rösten inom dig. Vad säger den, vad längtar din själ efter. Att leva utifrån hjärtat och använda dina drivkrafter för att vara i din styrka som du föddes med. Låt 2017 bli ett år där du låter din själ tala och dina drivkrafter jobba.

helros

Om du gillar blogginnehållet så dela gärna.

Leave A Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4/VbdrEYm0ssIA0Ufw0gW2iIORIPaRuFCzftvY_7cOPms